Diğer Sağlık Personeli bulundurmak zorunda mıyız? Yaptırımı var mı?


20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Yönetmeliği ile 50 üzerinde çalışanı olan tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinin Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer Sağlık Personeli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir:

-Az tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 6 dakika
-Tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 9 dakika
-Çok tehlikeli işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan işyerleri 2800 TL. ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

Bizi takip edin!