İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 Sayılı İş kanunu Madde 16 ya göre bütün çalışanların aşağıdaki konuları içeren İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi almaları zorunludur.

Temel Konular

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Elle kaldırma ve taşıma,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

Diğer Eğitimler

 • Risklerin tespiti ve değerlendirmesi eğitimi
 • Kapalı Alanda Çalışma
 • Yüksekte çalışma
 • KKD kullanımı ve önemi
 • Acil Haller Eğitimi
 • İlk Yardım Eğitimi

Bizi takip edin!