İş Güvenliği Hizmetleri

01/01/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6331 sayılı iş kanununa göre işveren mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için çalışan sayısına göre ve tehlike sınıfını göre iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlüdür.

  • 50 ve üzeri çalışanı olan sanayiden sayılan ve sürekli 6 ay çalışan işletmeler
  • 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihi itibari ile
  • 50′den az çalışanı olan Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihi itibari ile

İş güvenliği hizmetimiz
A,B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, iş yeri tehlike sınıfına göre firmalara iş güvenliği hizmetleri vermekteyiz.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler:

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulamasına katılmak,risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak

İş yerinde İş sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken bütün önlemleri işverene bildirmek

Çalışma ortamı gözetimini yapmak ,iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım,kotrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek

Çalışanlara yapılan iş göz önünde bulundurularak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek

Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yapmak

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,

Acil durumlarla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulamasını takip etmek

Bizi takip edin!