işyeri hekimliği ve gate-keeper olarak kurumların içerisinde hekim görevlendirmektedir.

İşyeri hekiminin görevleri

 • Rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
 • Sağlık gözetimi yapmak
 • Eğitim ve bilgilendirme yapmak
 • İlgili birimlerle işbirliği
 • Koruyucu hekimlik önlemleri almak
 • Arta kalan zamanlarda, tedavi hizmetleri vermek

İşyeri hekiminin verdiği eğitimler

 • İş sağlığı etiği
 • Kas iskelet sistemi hastalıkları
 • İşyerinde ilkyardım örgütlenmesi
 • Hijyen
 • Çalışma yaşamında özel riskgrupları
 • Diğer eğitimlerimiz için 0 216 357 57 52

Bizi takip edin!