İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde işin yapımı esnasında birçok sebepten kaynaklanabilecek, insan sağlığına zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla genel olarak yapılan sistemli e bilimsel çalışmalarda denir. Dünya Sağlık Örgütüne göre ise (WHO), tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.

NEDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ülkemizde uzun yıllardır iş sağlığı ve güvenliği kavramları hayatta olmasına rağmen ne yazık ki 2012 yılında yeni çıkan yönetmelikle hayatımızda daha da yer almaya başlamıştır. 20.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ocak 2013 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Gelişmekte olan dünya da çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden farkındalıklar artmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde de gözle görülür farklar ortaya çıkmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğinin tarafları devlet, işveren ve çalışanlardır. Peki taraflar ne yapar? Devlet, kanunları çıkartır, işveren genel anlamıyla çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorunda ve çalışanlar da alınan tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymakla yükümlüdür. Önce İnsan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak da iş yerlerinde aldığımız proaktif önlemlerle kaza meydana gelmeden önce çalışmalar yapmaktayız. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışanlara Temel İSG Eğitimi gibi daha birçok konuda hizmeti veriyoruz. Önce insan, sonra iş diyerek her zaman insan hayatının önemini, değerini bilerek alanında uzman ve deneyimli ekip arkadaşlarımızla sizlere hizmet vermekteyiz.

İŞ KAZASI KADER DEĞİLDİR!

Yapılan bilimsel araştırmalar sonucu iş kazalarının yüzde 50’sinin kolaylıkla önlenebilecek kazar olduğunu, yüzde 48’inin ise sistemli ve bilimsel çalışmalarla önlenebileceği açıklanmıştır. Kalan yüzde 2’lik kısmın ise önlenemeyeceği açıklanmıştır.

Anlaşılacağı üzere iş kazası kader değildir. 100 iş kazasının 98’i basit veya komplike çalışmalarla önlenebilmektedir. Durum böyle iken çalışanlar her zaman kendilerine dikkat etmeli, kendilerinin sağlık ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunun farkına varmaları gerekmektedir.

Deneyimli uzmanlarımızla çalışanların sağlıklı ve güvenlikli ortamlarda çalışabilmesi adına gerekli her türlü önlemleri işverenlerle beraber alıyoruz. Yapılan ve yapılacak işin kalitesini arttırma hedefimizle hizmet verdiğimiz firmaların daha sağlıklı ve güvenilir hizmet vermelerini sağlıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğinin kültür haline gelmesi dileğiyle.